Oneness Deeksha

Wat is oneness deeksha?
Oneness deeksha is een energieoverdracht waarbij de deekshagever zijn of haar handen vlak boven het hoofd van de ontvanger legt. Deze energie leidt tot groei van het bewustzijn. Het activeert bepaalde centra in de hersenen en de-activeert andere, wat een verschuiving teweegbrengt in het ervaren van het leven.

Waarvoor oneness deeksha?
Gewoonlijk ervaren we heel wat innerlijke conflicten, b.v. tussen wat we zijn en wat we zouden willen zijn, tussen wat een ander doet en hoe we willen dat die ander zou doen, tussen wat we hebben en wat we willen hebben, tussen wat we ervaren en wat we zouden willen ervaren. Deze conflicten brengen onrust, onvrede en stress met zich mee.

Voor wie is oneness deeksha
Voor iedereen.

Wat levert het op
De Oneness deeksha energie helpt om uit deze conflicten te blijven en in vrede te komen met wat er feitelijk is. Veel mensen hebben na het ontvangen van oneness deeksha’s minder gepieker, stress en negatieve gedachten. Het heelt het lichaam door de geest te helen, verbetert de stofwisseling, ontspant het lichaam, helpt met het opbouwen van acceptatie en waardering voor het lichaam. Het verbetert relaties, heelt pijnen en het maakt het makkelijker om te luisteren. Het bevordert mededogen, genegenheid en vriendschap. Het maakt het makkelijker je doeleinden te realiseren, ook in materieel opzicht. Het neemt blokkades weg die een leven in overvloed in de weg staan. Het doet een betere afstemming tussen de beide hersenhelften ontstaan. Het opent deuren naar hogere staten van bewustzijn en brengt je in contact met je hogere zelf, je innerlijke Goddelijke kern.

Oneness deeksha avonden
We starten met een deeksha voor alle aanwezigen, wisselen ervaringen daarmee uit, er wordt een thema behandeld en aan het eind krijgt iedereen meerdere deeksha’s.

Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.